Wirofår Vinter

Wirofår Vinter

WiroFår Vinter är en mineral laddad med allt tackan och lammet behöver. WiroFår Vinter innehåller mycket av allt och kan i gengäld fodras med en låg daglig giva. WiroFår Vinter innehåller en högre andel fosfor för att även kunna täcka en fosforbrist i grovfodret. Högre magnesiuminnehåll för en lägre K/Mg-kvot i totalfoderstaten. En låg K/Mg-kvot i totalfoderstaten och tillräcklig mängd magnesium ger ett förbättrat magnesiumupptag och motverkar risken för stallkramp/beteskramp. Tillsats av Svavel i mineralerna kan bidra till ett förbättrat proteinutnyttjande av övriga fodermedel och är även viktig för ullproduktionen.

Hög andel spårämnen, delvis i kelaterad form för ett bättre upptag och utnyttjande i djuret. För tackan spelar spårämnen en viktig roll för bland annat immunförsvar, fertilitet, fosterutveckling, bildandet av hormoner och för muskelutvecklingen. Ett högt innehåll av spårämnen gynnar lammens tillväxt, muskelutveckling, uppbyggnad av skelettet och immunförsvar.

WiroFår Vinter innehåller en högre mängd E-vitamin och selenjäst för att säkerställa behovet samt skapa en buffert inför lamning och digivning. Vid användning av WiroFår Vinter under hela dräktigheten kan extra stötdosering med E-vitamin och selenpreparat uteslutas.

De fettlösliga vitaminerna A-, D- och E har en betydande roll för bland annat kalciumomsättning, fertilitet, immunförsvar, tillväxt och muskelutveckling. B-vitaminerna Thiamin (B1), Niacin (B3) och Biotin är tillsatta för att gynna fett, protein och kolhydratomsättningen samt för en god kvalitet på klövar, hud och ull.

WiroFår Vinter Passar foderstater som kompletteras med kraftfoder/färdigfoder under högdräktighet och tidig laktation.

Har du behov av en mineral med högre kalciuminnehåll och med lägre fosfor- och magnesiuminnehåll men fortfarande vill ha en mineral som är spetsad med kelaterade spårämnen, selenjäst och B-vitaminer? Då kan du välja vår Wiromineral FÅR. Läs mer här...

Innehåll per kg

Kalcium (%) 8,0
Fosfor (%) 9,5
Ca/P-kvot 0,84
Magnesium (%) 14,5
Natrium (%) 6,0
Svavel (%) 3,0

mg/kg

Zink (mg) 7 000
Varav Zinkkelat 20 %
Mangan (mg) 3 000
Varav mangankelat (mg) 20 %
Kopparsulfat (mg) 400/0
Jod (mg) 150
Kobolt (mg) 55
Selen (mg) 45
Varav selenjäst 33 %
A-vitamin (IE) 400 000
D3-vitamin (IE) 100 000
E-vitamin (mg) 11 500
Biotin (mg) 10
B1 (mg) 100
Niacin (mg) 800