WiroFår Kombo

WiroFår Kombo

WiroFår Kombo är en mineral laddad med allt tackan och lammet behöver. WiroFår Kombo innehåller mycket av allt och kan i gengäld fodras med en låg daglig giva. WiroFår Kombo innehåller en högre andel fosfor för att även kunna täcka en fosforbrist i grovfodret. Högre magnesiuminnehåll för en lägre K/Mg-kvot i totalfoderstaten. En låg K/Mg-kvot i totalfoderstaten och tillräcklig mängd magnesium ger ett förbättrat magnesiumupptag och motverkar risken för beteskramp. Tillsats av Svavel i mineralerna kan bidra till ett förbättrat proteinutnyttjande av övriga fodermedel och är även viktig för ullproduktionen.

Hög andel spårämnen i lättupptaglig form för ett bättre utnyttjande i djuret. För tackan spelar spårämnen en viktig roll för bland annat immunförsvar, fertilitet, fosterutveckling, bildandet av hormoner och för muskelutvecklingen. Ett högt innehåll av spårämnen gynnar lammens tillväxt, muskelutveckling, skelettuppbyggnad och immunförsvar.

De fettlösliga vitaminerna A-, D- och E har en betydande roll för bland annat kalciumomsättning, fertilitet, immunförsvar, tillväxt och muskelutveckling.

WiroFår Kombo innehåller en högre mängd E-vitamin och selenjäst för att säkerställa behovet samt skapa en buffert inför lamning och digivning. Vid användning av WiroFår Kombo under hela dräktigheten kan extra stötdosering med E-vitamin och selenpreparat uteslutas.

WiroFår Kombo Passar foderstater som kompletteras med spannmål och/eller ärter/bönor under högdräktighet och tidig laktation, passar även foderstater som kompletteras med färdigfoder.

Innehåll per kg

Kalcium (%) 11,0
Fosfor (%) 8,5
Ca/P-kvot 1,3
Magnesium (%) 13,0
Natrium (%) 5,0
Svavel (%) 3,0

mg/kg

Zinksulfat (mg) 7 000
Mangansulfat (mg) 3 000
Kopparsulfat (mg) 400/0
Jod (mg) 150
Kobolt (mg) 55
Selen (mg) 45
Varav selenjäst 33 %
A-vitamin (IE) 400 000
D3-vitamin (IE) 100 000
E-vitamin (mg) 11 500