C-Vitamin

 

För smådjur, hundar och katter. C-vitamin är viktigt att tillföra dagligen för de flesta djurslag. Tillskott av C-vitamin till hund och katt rekommenderas endast vid ett ökat behov t.ex. till äldre djur, mycket fysiskt aktiva djur eller vid sjukdom av något slag.

Marsvin kan inte själva bilda vitamin C varför en daglig tillförsel är viktig och brist kan leda till allvarliga komplikationer. C-vitamin ges i dricksvattnet eller på fodret.

Daglig dosering
Marsvin 2 ml per 100 ml vatten
Kanin 1 ml (vid behov)
Hund 2-8 ml (vid behov)
Katt 1-2 ml (vid behov)

Förpackning 200 ml

Tillsatser per liter 

C-Vitamin 15 000 mg