Methionin

Methionin

Methionin: aminosyran methionin i vattenlöslig form för en lätt tilldelning genom vattensystemet.
Image