Vitaminer för fjäderfä

Wiromins fjäderfäsortiment omfattar en rad olika vitaminprodukter

Flytande vitaminer

Stötdosering av vitaminer kan ge god effekt vid hög produktion/tillväxt och vid produktionsstörningar.
Produkterna finns normalt i 1 liters, 5liters och 25 liters förpackning. Om önskemål finns kan vi tillhandahålla 1000 liters container. Minst 12 månaders hållbarhet på produkterna.