Vitaminer för får

Att utfodra vitaminer är en billig förskring för att få friska djur som mår bra och som kan upprätthålla en god produktion.Vitaminbehovet ökar mångdubbelt vid olika stressmoment såsom transporter, foderbyten, hög produktion/tillväxt, avvänjning mm.

Flytande vitaminer

  • Vitamin E+Selen
  • Biotin
  • ADE-vitamin
  • Wirobrunst
  • Total vitamin

Torra vitaminer

  • ADE-vitamin
  • Multivitamin
  • E-vitamin 6000
  • Wirobrunst