Energi TOPP

Energi TOPP

Energi TOPP tillför energi och gynnar foderkonsumtion och leverhälsa.

Energi TOPP ges med fördel under övergångsperiden från dräktig till lakterade, under tidig laktation samt till högmjölkande kor för att säkerställa ett högt foderintag för en ökad energiförsörjning.

Energi TOPP innehåller glycerin som dels utnyttjas direkt som energi samt används av mikroberna i vommen som omvandlar glycerinet till smörsyra och propionsyra som i sin tur används som energikälla. Glycerin har en söt smak vilket ökar smakligheten på fodret som i sin tur ökar foderkonsumtionen.

Energi TOPP innehåller aminosyran betain som stöttar leverns funktion och fettomsättning. Betain används även som en effektiv kvävekälla av mikroberna i vommen.

Daglig dosering per djur:

Sinkor 200 ml
Tidig laktation (första 2 mån) 300 ml
Högmjölkande kor 150-200 ml
Får och get      35 ml

Vid ersättning av propylenglykol ersätt med Energi TOPP 1:1

Förpackning:

5 liter eller 25 liter

Sammansättning

Råglycerin, natriumklorid

Tillsatser per liter

Betain (3a920) 36 750 mg