Ekomin

Ekomin

Ekominsortimentet passar för både mjölk och köttproduktion och finns med olika Ca/P-kvot. Magnesiuminnehållet ligger på en något högre nivå för att passa en grovfoderbaserad foderstat. Ekomin innehåller svavel som standard och vissa produkter är berikade med selenjäst.

Förpackning:

20 kg säck eller storsäck ca 1000 kg