D3-vitamin

D3-Vitamin

Koncentrerat D3-vitamin som lämpar sig för storskalig fjäderfäproduktion. Vitamin D3 reglerar upptaget av kalcium i kroppen och påverkar skelettet och äggskalets kvalité. Vid otillräcklig mängd D-vitamin försämras kalciumupptaget vilket påverkar skalkvaliteten negativt och resulterar i skörare äggskal.
Tilldelning av vitamin D3 rekommenderas från levnadsvecka 17 fram till ca 30 veckors ålder samt från ca 50 veckors ålder fram till slakt. Innehåller även kolin.

Daglig dosering per 10 000 djur:

Värphöns: 20 - 50 ml
Slaktkyckling: 10 ml

Vid stora problem med skalkvaliteten kan doseringen dubbleras.

Förpackningsstorlek:

5 liter eller 25 liter

Tillsatser per liter:

Vitamin D3 35 000 000 IE