Biotin

Biotin

Ges vid extra behov av biotin t.ex. vid användning av foder med ojämn kvalitet eller i olika stressituationer. Biotin bör ges till dräktiga och digivande samt snabbt växande djur då biotin behövs för energi- och proteinomsättningen. Biotin rekommenderas för djur med dåliga klövar och anses även ge en förbättrad hud och pälskvalitet. Biotin ger en högre protein och fetthalt i mjölken.

Daglig dosering:

Kor/kvigor: 40 ml

Vid klövproblem rekommenderas en sammanhängande dosering i minst 4-6 månader.

Tillsatser per liter:

Biotin 300 mg